Centrum Badań Kosmicznych
Wydziału Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów
Politechnika Wrocławska
ul. Długa 61, budynek M3
53-633 Wrocław
Wydział Elektroniki, Fotoniki
i Mikrosystemów
Politechnika Wrocławska
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław