PROJEKTY

MEMS-MS

MEMS-MS

Celem projektu realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej jest wykonanie spektrometru mas w technologii MEMS. Instrument taki powinien być...

czytaj dalej
Earth observation

Earth observation

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii obrazowania Ziemi przy użyciu konstelacji satelitów obserwacyjnych. Szczególnie...

czytaj dalej
BioSat

BioSat

Celem projektu, łączącego wiedzę ekspercką z wielu różnych dziedzin nauki, była realizacja bio-nanosatelity typu CubeSat do prowadzenia badań wpływu...

czytaj dalej