IAC 2022

Naukowcy z CBK WEFiM od lat biorą czynny udział w największej i najbardziej prestiżowej konferencji z branży astronautycznej – International Astronautical Congress (IAC). W ramach 73 Kongresu Astronautycznego (IAC 2022, Paryż) przedstawiliśmy prace z zakresu zminiaturyzowanych urządzeń mikrofluidycznych umożliwiających hodowlę oraz badania behawioryzmu zróżnicowanych obiektów biologicznych w warunkach mikrograwitacji. Prace dotyczące zarówno badań podstawowych, jak i pełnowartościowych, zintegrowanych systemów utrzymania życia, tzw. lab-payload, były prezentowane przez grupę naukowców w składzie: dr inż. Patrycja Śniadek, dr inż. Agnieszka Krakos, mgr inż. Adrianna Graja oraz mgr inż. Bartosz Kawa.

Jedna z prac – zatytułowana Lab-payload for Biological CubeSat Satellite autorstwa Patrycja Śniadek, Bartosz Kawa, Adrianna Graja, Agnieszka Krakos, Wojciech Kubicki, Rafał Walczak, Jan Dziuban, zajęła 2 miejsce (ex aequo) w konkursie na najlepszą pracę w kategorii Science and Exploration. Praca związana była z realizacją projektu NCBiR – Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji. Głównym założeniem tego projektu było wytworzenie biologicznego payloadu, wykorzystującego miniaturowe laboratoria (tzw. Lab-on-chip) do prowadzenia badań biomedycznych w ramach misji nanosatelitarnej LabSat. Eksperymenty dotyczyły hodowli grzybów mikroskopowych gatunku Fusarium Culmorum oraz ziarna rzeżuchy w środowisku mikrograwitacji, na Niskiej Orbicie Okołoziemskiej (LEO).

Przedstawicieli CBK WEFiM nie zabraknie również na Kongresie w Baku. Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji 74th International Astronautical Congress (2-6 października, Baku, Azerbejdżan).

Do zobaczenia!

Wydarzenia
Aktywność
Projekty