Mikrosystemy drukowane 3D i 4D

Wytwarzanie przyrostowe jest niezwykle użytecznym narzędziem, umożliwiającym wykonywanie struktur o niemal dowolnej, skomplikowanej geometrii. Czas od zaprojektowania elementu za pośrednictwem oprogramowania 3D CAD do wytworzenia gotowej struktury, wynosi zaledwie kilka godzin. Druk 3D stwarza idealne warunki do wykorzystania tej technologii do szybkiego i efektywnego prototypowania struktur mikrosystemów (mikrosystemy drukowane 3D i 4D) oraz elementów konstrukcyjnych – wspomagających – dla mikrosystemów krzemowych i krzemowo-szklanych.

Specjalizujemy się w prototypowaniu drukowanych mikrosensorów, energy harwesterów, aktuatorów czy urządzeń mikrofluidycznych. Wykorzystujemy zdobytą wiedzę i doświadczenie w implementacji tych rozwiązań w aplikacjach kosmicznych.

Do najciekawszych rozwiązań należą:

  • mikrodoniczki do pomiarów potencjału biologicznego roślin – druga generacja tego mikrofluidycznego sensora została umieszczona w pierwszym polskim biologicznym nanosatelicie badawczym,
  • mikrofluidyczne chipy do elektroforezy żelowej oraz lab-on-disc,
  • mikro energy-harvestery wibracyjne i bazujące na miniaturowych turbinach,
  • aktuatory termiczne i elektromagnetyczne,
  • elementy konstrukcyjne payloadów satelitarnych oraz urządzeń mechanicznych i optomechanicznych dla zastosowań kosmicznych.
Wydarzenia
Aktywność
Projekty