Spektroskopia

Spektroskopia to szeroka dziedzina nauki, stwarzająca bardzo ciekawe pola aplikacji. Biegle poruszamy się w większości technik spektroskopowych. Kilka z nich wymaga szczególnego podkreślenia.

  • spektroskopia optyczna, absorpcyjna atomów cezu i rubidu – rozwinęliśmy kompetencje w zakresie pomiarów absorpcyjnych, w tym absorpcji nasyconej (bez doplerowskiej), na potrzeby budowy miniaturowego optycznego zegara atomowego wykorzystującego efekt CPT. Wymienione tu techniki pomiarowe opracowano na potrzeby szybkiej weryfikacji jakości technologicznej komórek optycznych MEMS wypełnionych parami cezu/rubidu wytwarzanych w naszych laboratoriach. Służą również do wstępnej parametryzacji wysokopróżniowych, „samopompujących się” komórek optycznych z parami cezu/rubidu dla zegara atomowego na tak zwanych zimnych atomach;
  • spektroskopia optyczna, absorpcyjna w bliskiej podczerwieni (3,27 µm) z przeznaczeniem do wykrywania metanu w komorze „prostej”, jak również komorze wieloodbiciowej o konstrukcji Herriota.
  • spektroskopia plazmy z wykorzystaniem miniaturowej głowicy jonizacyjnej i odczytu optycznego, gdzie w głowicy jonizacyjnej MEMS generowana jest plazma, a świecenie plazmy analizowane jest przez spektrometr optyczny MEMS. Jako wynik otrzymujemy informację jakościową i ilościową na temat składu badanej próbki gazowej;
  • spektroskopia mas realizowana w pierwszym na świecie, miniaturowym w pełni zintegrowanym spektrometrze mas, charakteryzującym się parametrami analitycznymi porównywalnymi z odpowiednikami makroskalowymi.
Wydarzenia
Aktywność
Projekty