Sympozjum naukowe

Centrum Badań Kosmicznych Wydziału Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów politechniki Wrocławskiej zaprasza na sympozjum pt. Mikrograwitacja i kosmiczne eksperymenty: badania biologiczne w mikroskali i ich znaczenie dla ludzkości.

Sympozjum uzyskało Honorowy Patronat Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Wydarzenie będzie miało miejsce 29 listopada 2023 r. w Kampusie Technologicznym Długa, ul. Długa 61, budynek M11, sala 001

Tematem przewodnim sympozjum będzie prowadzenie badań biologicznych w warunkach mikrograwitacji, szczególnie w kontekście badania odpowiedzi komórek nowotworowych na te warunki i poszukiwanie nowych, przełomowych terapii przeciwnowotworowych.

Celem sympozjum jest poinformowane społeczność akademicką o prowadzonych na W12N badaniach oraz zintegrowanie środowiska medycznego i Politechniki Wrocławskiej i wspólne dążenie do opracowania szeregu przełomowych, o cywilizacyjnym znaczeniu eksperymentów naukowych do przeprowadzenia w kosmosie.

Jeden z eksperymentów zaproponowany przez naukowców z W12N trafił do grona 18 eksperymentów, które mają szansę być zrealizowane na międzynarodowej stacji kosmicznej ISS (konkurs POLSA / ESA / MRiT).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do bezpośredniego udziału w wydarzeniu – to zawsze okazja do spotkania i ciekawych dyskusji.

Wszystkich, którzy nie mogą dołączyć osobiście zachęcamy do śledzenia wydarzenia w sieci na kanale Youtube Politechniki Wrocławskiej: https://youtube.com/live/iB_toyueWP8?feature=share

Szczegółowy plan seminarium:

10:45Rozpoczęcie Sympozjum
dr hab. inż. Paweł Knapkiewicz, prof. uczelni Kierownik Centrum Badań Kosmicznych Wydziału Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej
10:55prof. dr hab. inż. Rafał Walczak
Dziekan Wydziału Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej
11:05dr hab. n. med. Dariusz Jagielski, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej
11:15dr Oskar Karczewski
Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji, Polska Agencja Kosmiczna
11:25dr Anna Fogtman
European Astronaut Centre, Crew Exploration Scientist, Space Medicine Team and SciSpacE, HRE-RS
Wyzwania eksploracyjne i program naukowy ESA
11:45prof. dr hab. Joanna Wietrzyk
Kierownik Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Długoterminowa hodowla komórek nowotworowych w lab-chipach kluczem do powodzenia eksperymentów realizowanych w mikrograwitacji
12:05prof. dr hab. inż. Jan Dziuban
Zastępca Kierownika ds. Naukowych Centrum Badań Kosmicznych Wydziału Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej
Know-how CBK PWR w zakresie biomedycznych autonomicznych laboratoriów do pracy w mikrograwitacji
  
12:15Przerwa
  
12:45dr hab. n. med. Michal Mikula
Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
Platforma testowania zindywidualizowanego leczenia onkologicznego w hodowlach pierwotnych nowotworów
13:15dr hab inż Julita Kulbacka prof. uczelni
Kierownik Katedry i Zakładu  Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Czy mikrograwitacja znajdzie swoje miejsce w leczeniu nowotworów?
13:45mgr fiz. med. Dagmara Jakubowska
Pracownia Radiobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gliwice
Radioprotektory, czyli jak zredukować negatywny wpływ promieniowania na organizm człowieka
14:15dr Natalia Baran
Instytut Hematologii i Transfuzjologii z Warszawy / Department of Leukemia – Research, Division of Cancer Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas
Grawitacja kontra mikrograwitacja – nowa strategia w walce z białaczką
Wydarzenia
Aktywność
Projekty