Konsultacje księżycowe POLSA

9 maja zakończyły się tak zwane konsultacje księżycowe, w których przedstawiciele CBK WEFiM brali aktywny udział. Celem konsultacji prowadzonych przez Polską Agencję Kosmiczną było określenie ogólnych warunków i celów misji na Księżyc. Ustalono, że w pierwszej kolejności wysłany zostanie polski orbiter; w kolejnym kroku łazik księżycowy.

fot. polsa.gov.pl

CBK WEFiM zgłosiło dwa rozwiązania: miniaturowe laboratorium do prowadzenia badań biologicznych oraz miniaturowy spektrometr mas, które mają szansę znaleźć w obu częściach misji.

Laboratorium do prowadzenia badań biologicznych to propozycja eksperymentu dla orbitera księżycowego. O rozwiązaniu „Bio-Sat”, na którym bazujemy, można przeczytać tu. Dla misji księżycowej wybrano dwa cele (eksperymenty) naukowe:

  • badania nad zachowaniem ludzkich linii komórek  nowotworowych  w warunkach panujących w przestrzeni kosmicznej księżyca w celu opracowywania nowych przeciwnowotworowych terapii spersonalizowanych,
  • badania nad  procesami adaptacji roślin  (molekularnych i tkankowych) do warunków panujących w przestrzeni  kosmicznej księżyca  jako badań modelowych poprzedzających zasiedlanie  pozaziemskich ciał niebieskich.

Miniaturowy spektrometr mas to idealny instrument dla łazika księżycowego. Rozwiązanie, nad którym pracujemy w ramach kontraktu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, jest najmniejszym na świecie spektrometrem mas, umożliwiającym analizę składu atmosfery w zakresie od 1 do 350 mas atomowych, z rozdzielczością 1 m/z. Przy objętości 1U (10x10x10 cm3) i wadze <1 kg, jest dobrym kandydatem na wiodący instrument pomiarowy/naukowy dla łazika księżycowego.

Konsultacje księżycowe zaowocowały określeniem priorytetowego programu (misji) dla Polski, w którym CBK WEFiM ma szansę uczestniczyć. W pełni wspieramy działania POLSA, licząc na wspólny sukces polskiej misji na księżyc.

(od lewej) dr Jacek Orzeł p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Oskar Karczewski dyrektor Departamentu Badań i Innowacji POLSA, dr hab. inż. Paweł Knapkiewicz kierownik Centrum Badań Kosmicznych Wydziału Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów

O spotkaniu z innej perspektywy można przeczytać:

https://polsa.gov.pl/wydarzenia/misja-ksiezycowa-zakonczenie-konsultacji/

https://space24.pl/polityka-kosmiczna/polska/zakonczono-konsultacje-dotyczace-polskiej-misji-ksiezycowej

https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/projekty-z-w12-czescia-polskiej-misji-ksiezycowej-12938.html

Wydarzenia
Aktywność
Projekty