Biologia w kosmosie

Biologia w kosmosie

Mikrograwitacja może być traktowana jako alternatywne środowisko do prowadzenia badań z zakresu nauk biomedycznych i biochemicznych. W stanie nieważkości zachowanie mikroobiektów, jak również przebieg procesów jest inny, niż w konwencjonalnych warunkach ziemskich. Do...
Spektroskopia

Spektroskopia

Spektroskopia to szeroka dziedzina nauki, stwarzająca bardzo ciekawe pola aplikacji. Biegle poruszamy się w większości technik spektroskopowych. Kilka z nich wymaga szczególnego podkreślenia. spektroskopia optyczna, absorpcyjna atomów cezu i rubidu – rozwinęliśmy...
Mikrosystemy drukowane 3D i 4D

Mikrosystemy drukowane 3D i 4D

Wytwarzanie przyrostowe jest niezwykle użytecznym narzędziem, umożliwiającym wykonywanie struktur o niemal dowolnej, skomplikowanej geometrii. Czas od zaprojektowania elementu za pośrednictwem oprogramowania 3D CAD do wytworzenia gotowej struktury, wynosi zaledwie...