MEMS-MS

MEMS-MS

Celem projektu realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej jest wykonanie spektrometru mas w technologii MEMS. Instrument taki powinien być mały i lekki, aby obniżyć koszty wysłania go w kosmos. Jednocześnie jego parametry użytkowe powinny być porównywalne z...
Earth observation

Earth observation

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii obrazowania Ziemi przy użyciu konstelacji satelitów obserwacyjnych. Szczególnie istotnymi i nowatorskimi rozwiązaniami dla tego satelity obserwacyjnego jest instrument optyczny z segmentowaną aperturą...
BioSat

BioSat

Celem projektu, łączącego wiedzę ekspercką z wielu różnych dziedzin nauki, była realizacja bio-nanosatelity typu CubeSat do prowadzenia badań wpływu mikrograwitacji na właściwości żywych próbek biologicznych i określenia w sposób metrologiczny ich potencjału...
Biologia w kosmosie

Biologia w kosmosie

Mikrograwitacja może być traktowana jako alternatywne środowisko do prowadzenia badań z zakresu nauk biomedycznych i biochemicznych. W stanie nieważkości zachowanie mikroobiektów, jak również przebieg procesów jest inny, niż w konwencjonalnych warunkach ziemskich. Do...
Spektroskopia

Spektroskopia

Spektroskopia to szeroka dziedzina nauki, stwarzająca bardzo ciekawe pola aplikacji. Biegle poruszamy się w większości technik spektroskopowych. Kilka z nich wymaga szczególnego podkreślenia. spektroskopia optyczna, absorpcyjna atomów cezu i rubidu – rozwinęliśmy...